Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2018

haveagoodday
7229 a772 500
Reposted fromprzegrany przegrany viascorpix scorpix
haveagoodday
haveagoodday
Lubimy wspominać, rozpamiętywać, dzielić włos na czworo. „Dlaczego mi się to przytrafiło?” Po prostu przytrafiło, ch*j wie dlaczego, tego nie zmienisz. „Co pomyślą o mnie inni?” Inni o tobie nie myślą.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viaperfectsense perfectsense
haveagoodday
Cisza to najgłośniejszy krzyk kobiety. Domyśl się jak bardzo ją zraniłeś, skoro zaczęła cię ignorować.
Reposted fromtytuteraz tytuteraz viaaudacityofhuge audacityofhuge
haveagoodday
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
haveagoodday
- Dziwne...
- Co takiego?
- Że można czuć tyle do kogoś. A potem nie czuć zupełnie nic. I jednocześnie nie wątpić w to, że czuło się naprawdę.
1494 f311
Reposted fromkulamin kulamin viarzzkropka rzzkropka
haveagoodday
2547 714d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
haveagoodday
haveagoodday
7925 6f38
Reposted fromtaSowa taSowa viarzzkropka rzzkropka
haveagoodday
6141 6e02
Reposted from777727772 777727772 viascorpix scorpix
haveagoodday
Reposted frombluuu bluuu viarzzkropka rzzkropka
haveagoodday
8432 e26e
haveagoodday
8473 4039
You’ll understand why storms are named after people.
F. Scott Fitzgerald,  The Beautiful and Damned 
(via wordsnquotes)
Reposted fromkattrina kattrina viarzzkropka rzzkropka
haveagoodday
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
haveagoodday
8569 898d 500
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
haveagoodday
7607 d7a7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadimer dimer
haveagoodday
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viaeihwazz eihwazz
haveagoodday
5190 73e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaeihwazz eihwazz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl