Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

haveagoodday
4930 90c4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaLew-i-wilk Lew-i-wilk

June 28 2015

haveagoodday
0719 c9d2
Reposted fromiamstrong iamstrong viausmiechprosze usmiechprosze
haveagoodday
3507 627a 500
Reposted fromkjuik kjuik viasavor savor
haveagoodday
3628 fdec 500
Reposted fromfoods foods viasavor savor
haveagoodday
haveagoodday
5270 b466
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
haveagoodday
5268 204f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
haveagoodday
7547 13e1
Reposted fromlittlefool littlefool viadimer dimer

June 26 2015

haveagoodday
haveagoodday
6094 8091 500
Reposted fromktosiowa ktosiowa viasavor savor

June 25 2015

haveagoodday
Ile bym dała, by móc zamknąć się z Tobą w małym drewnianym domku daleko od wszystkich ludzi, zmartwień, tragedii i smutków. Jedli byśmy śniadania, czytali książki, słuchali muzyki, oglądalibyśmy filmy i pili wino. I żyli jak w bajce.
I nie wiedziałabym o tych wszystkich smutnych i strasznych rzeczach dookoła i byłabym najszczęśliwsza pod słońcem. 
— Dużo bym dała.
haveagoodday
przez żarty mówi się wiele prawdy
— autopsja
Reposted fromkarr4mba karr4mba viaAmericanlover Americanlover
0441 4f7a 500
Reposted fromtwice twice viaLew-i-wilk Lew-i-wilk
haveagoodday
2206 481e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
haveagoodday
2236 385d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 24 2015

7075 1c23 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadimer dimer

June 23 2015

haveagoodday
9610 37d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 22 2015

haveagoodday
9410 8a01
Reposted frompesy pesy viadarkandtwistyinside darkandtwistyinside
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl