Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2018

haveagoodday
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viaaudacityofhuge audacityofhuge
haveagoodday
1241 7233
haveagoodday
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viaaudacityofhuge audacityofhuge
haveagoodday
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
haveagoodday
7446 32bc 500
Reposted fromolalaa olalaa viascorpix scorpix
haveagoodday
6496 1ca3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
haveagoodday
haveagoodday
I to mnie tak cholernie zabolało. Że on wie, że ja nie mam żadnych planów na weekend. I że on wie z pewnością także to, że moje plany to on. I że czekam na niego. I że mój telefon czeka, i mój zamek w drzwiach, i moje łóżko. I że ja czekam na niego, wracając w sobotę rano w pośpiechu z piekarni na rogu i bojąc się, że on mógł zadzwonić, a mnie akurat w tym czasie nie było. I że kupuję tak na wszelki wypadek dwa razy więcej bułek i dwa razy więcej jajek, gdyby na przykład nie zadzwonił, tylko po prostu przyszedł na śniadanie. I pomidory też kupuję. Bo przecież lubi jajecznicę z pomidorami.
— Wciąż uwielbiane Zespoły Napięć
Reposted fromzenibyja zenibyja viaaudacityofhuge audacityofhuge
haveagoodday
Ludzie zapomną co mówisz, co robisz, ale nigdy nie zapomną tego, jak się przy Tobie czuli.
— ja i tak się boję, że zapomnisz
haveagoodday
najgorzej jest, kiedy między ludźmi jest chemia i nie wiedzą, co z tym zrobić.
— m.
haveagoodday
haveagoodday
haveagoodday
8735 77c7
Reposted fromc0ffee c0ffee viascorpix scorpix
0408 e2fc
Reposted fromturquoise turquoise viascorpix scorpix
haveagoodday
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viascorpix scorpix
haveagoodday
1922 410f
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix

August 25 2017

haveagoodday
haveagoodday
haveagoodday
Reposted frombethgadar bethgadar viadimer dimer
haveagoodday
3108 1222
Reposted fromkarahippie karahippie viaeihwazz eihwazz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl