Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2018

haveagoodday
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viarzzkropka rzzkropka
haveagoodday
haveagoodday
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viarzzkropka rzzkropka

July 16 2018

haveagoodday
5740 a1b3
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viascorpix scorpix
haveagoodday
haveagoodday
Reposted fromlifeless lifeless viadimer dimer
haveagoodday
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromxalchemic xalchemic viarzzkropka rzzkropka
haveagoodday

Jeśli nie wiesz, co masz robić, nie rób nic. Nie wypełniaj swego czasu banalnymi sprawami. Po prostu nie rób nic. Posiedź. Nie rób nic, a może będziesz zdolny usłyszeć głos swego serca.

— Maya Angelou
haveagoodday
haveagoodday
Trochę śmiesznie, a trochę jednak nieśmiesznie, że to takie życiowe, co napisał Żulczyk. Bo niby było warto oszaleć, dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund, ale jednak dajcie mi tyle piwa, żebym mógł wyszczać swoje serce.  No i tak sobie właśnie teraz myślę, że to bardzo w punkt. Dzięki.
Reposted fromdontforgot dontforgot viarzzkropka rzzkropka
haveagoodday
Wchodzimy w relacje z kimś, kto nas fascynuje i takie związki dobrze działają - dopóki nie zdamy sobie sprawy, że to nie jest miłość, tylko obsesja. Ale nie ma niczego dziwnego w tym, że młodą dziewczynę uwodzą odważne słowa, wrażenie, że jest w centrum czyjegoś świata. Od stuleci wybieramy nieodpowiednich mężczyzn, kiedy ci właściwi są tuż obok.
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
haveagoodday
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Éric Emmanuel Schmitt - "Kobieta w Lustrze"
haveagoodday
Są w życiu chwile, gdy człowiek czuje się tak, jakby wszedł w trakcie przedstawienia do niewłaściwego teatru. 
— Caleb Carr
haveagoodday
0485 20db 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viarzzkropka rzzkropka
haveagoodday
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viarzzkropka rzzkropka
haveagoodday
3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene viarzzkropka rzzkropka
haveagoodday
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
haveagoodday
Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarzzkropka rzzkropka
haveagoodday
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus viaaudacityofhuge audacityofhuge

July 01 2018

haveagoodday
5654 ebbf 500
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl